การใช้สิทธิ์การเป็นส่วนตัว

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

การขอใช้สิทธิของท่าน

หากท่านประสงค์ใช้สิทธิ กรุณาดาวน์โหลด “แบบฟอร์มค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” โปรดกรอกรายละเอียดและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมกับหลักฐาน ยืนยันตัวตนของท่านมาที่อีเมล prapawadee.mongkuttong@shi-g.com

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-261-3720.