For Grinding Process (Fine Chip)

For Grinding Process (Fine chips)

แบบมาตรฐาน
 • Model F
 • Model K

เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมแม่เหล็ก
φ140mm สำหรับ models 4 to 18
φ216mm for models 24 to 36

Model K : Rare Earth Magnet Type
แม่เหล็กพลังแรง 10 เท่า

Rare earth magnet มีพลังมากกว่าแม่เหล็กเฟอร์ไรต์สิบเท่า ซึ่งช่วยเก็บกากตะกอนแม่เหล็กที่ดูดยากได้ดี แม้จะในน้ำหล่อเย็นที่มีความหนืดสูง

ตัวอย่างกากตะกอน
คุณสมบัติ
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกรองรอง
 • ความถี่ในการทำความสะอาดถังลดลงครึ่งหนึ่ง
 • อายุการใช้งานของน้ำหล่อเย็นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
  · งาน: เพลาขับ (SCr420)
  · น้ำหล่อเย็น: น้ำมันพื้นฐาน
  · เครื่องจักร: เครื่องบดเกียร์
Model F : Ferrite Magnet

แบบประหยัดสำหรับกระบวนการและวัสดุทั่วไป แรงดึงดูดของแม่เหล็กได้ปรับปรุงเป็นแม่เหล็กแบบพิเศษ เพื่อจัดเรียงกากตะกอนโดยใช้แม่เหล็กดูดได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างกากตะกอน จาก Model F-4
คุณสมบัติ
 • อายุการใช้งานของล้อขัด (Abrasive wheel) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
 • ความถี่ในการเปลี่ยนไส้กรองของตัวกรองรองลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
 • ลดรอยขีดข่วนบนผลิตภัณฑ์
  · ชิ้นงาน: ชิ้นส่วนเครื่องจักร (S65C)
  · ชนิดสารหล่อเย็น: ละลายน้ำได้
  · ชนิดเครื่อง: เครื่องบดทรงกระบอก
แบบการกรองประสิทธิภาพสูง
รุ่น KD/FD (เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมแม่เหล็ก: φ216 มม.)
คุณสมบัติ
 • ประสิทธิภาพการกรองได้รับการปรับปรุงโดยทำให้ดรัมแม่เหล็กใหญ่ขึ้น
 • เหมาะสำหรับกากตะกอนเศษเล็กเศษน้อยจากการขัดและการลับคม และกากตะกอนจาก induction hardening ซึ่งไม่สามารถดึงดูดแม่เหล็กได้
ประเภทความจุขนาดใหญ่
รุ่น K/F (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกดรัมแม่เหล็ก : φ319mm)
คุณสมบัติ
 • 500 ลิตร/นาที ถึง 1,000 ลิตร/นาที
 • รุ่น K เป็นแม่เหล็กชนิด rare earth ซึ่งมีกำลังแม่เหล็กมากกว่าแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ถึงสิบเท่า
 • รุ่น F เป็นประเภทแม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 • รุ่น KS/FS มีจำหน่ายแล้ว