Sumitomo Heavy Industries Process Equipment (SHIPE) ได้เข้าร่วมใน ISMIP10 – การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 10 เกี่ยวกับกระบวนการ mixing ในอุตสาหกรรม

มีการนำเสนอสามรายการดังนี้

  • การใช้เครื่องตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าสำหรับการวัดเวลา mixing ในถังที่กวนด้วยใบพัด MAXBLEND (30 พ.ย. 2564)
  • โครงสร้างของ baffles ที่มีผลต่อพลังงานที่ใช้ ในถังผสมที่มีใบพัดแบบต่างๆ (2 ธ.ค. 2564)
  • การตรวจสอบพลศาสตร์ของไหลของถังกวนแบบเฟสเดียวกโดยวัดระยะใบพัดด้วย 3D-PIV (2 ธ.ค. 2564)

การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีระดับโลกที่ผสมผสานกันระหว่างนักวิชาการ สถาบันวิจัย และอุตสาหกรรม ร่วมกันแชร์และอภิปรายความสนใจของการพัฒนาล่าสุดในการวิจัยและในกระบวนการ

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ SHIPE ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสัมมนานี้และแบ่งปันประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความสนใจด้านวิชาการและอุตสาหกรรม

Share to:

Others You Might Like