ทางเว็บไซต์ Sumitomo Heavy Industries Process Equipment ญี่ปุ่น ได้เปิดตัว “Mixing Course Season II” เพื่อตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการออกแบบพื้นฐานและการขยายขนาดในการผลิต

ก่อนหน้านี้ เราอธิบายความสำคัญของอุปกรณ์ผสมที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผสมไว้ใน Mixing Course for Beginner

สำหรับ mixing course season II เราจะอธิบายแนวคิดในการปรับอุปกรณ์ผสมให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า เช่น “การกำหนด specification ของถังผสม อย่างไร” “ผู้ใช้จะวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตตามผลการทดลองในห้องปฏิบัติการอย่างไร” , “มีแนวทางใดบ้างในการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโรงงานที่มีอยู่” และอื่นๆ

Let’s study -> Mixing Course Season II

Share to: