เป็นพิธีทำบุญครั้งแรกของบริษัทเรา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

จากรูปคุณอากิระ โยโกตะ ประธานของเราอยู่ตรงกลางแถวหน้าพร้อมกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่นของแต่ละแผนกที่อยู่เบื้องหลังเขา รวมทั้งพนักงานชาวไทยคนอื่นๆ

Share to:

Others You Might Like