Our Location

ซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (สำนักงานใหญ่)
  • ชั้น 23 ยูนิต 2309-2310 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอ๊ด เอ็มควอเทียร์
    689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
    กรุงเทพฯ 10110
    ประเทศไทย
  • โทรศัพท์ +66-(0)2-261-3720
    แฟกซ์ +66-(0)2-261-3722