แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จํากัด

privacy_notice_for_job
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและบุคลากร (Privacy Notice for job applicants and personnel)
privacy_notice_for_job
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อ
privacy_notice_for_job
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)