รุ่นควอโปร-อาร์
2.0 – 3.0 T

Product Features
ด้วยการออกแบบเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องยนต์ยในรุ่น QuaPro-R ขนาด 2-3 ตันที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ สะดวกสบาย
  • Smooth manipulation feeling
  • ปรับพื้นให้เตี้ย
  • ลดความเมื่อยล้า
  • จากการก้าวขึ้น ลง ในการทำงานระหว่างวัน
ประหยัด
  • ประหยัดพลังงานได้ถึง 7 เปอร์เซ็นต์
  • เมื่อทำงานได้สะดวกสบาย จึงทำให้งานเสร็จเร็จขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า
ปลอดภัย
  • มีระบบควบคุมความเร็ว
  • ตัวจำกัดความเร็วทางลาด
  • บี๊บ! เสียงคือการเตือนการดำเนินการที่เป็นอันตราย [abrupt]

Other Products

QuaPro <br>1.5 – 3.5 T

QuaPro
1.5 – 3.5 T

Engine powered Forklift Trucks
Explore →
รุ่นควอโปร-บี <br>0.9 – 3.5 T

รุ่นควอโปร-บี
0.9 – 3.5 T

Counter Balanced - type Battery Forklift Trucks
Explore →
รุ่นควอโปร-บี <br>3.5 – 4.0 T

รุ่นควอโปร-บี
3.5 – 4.0 T

Counter Balanced - type Battery Forklift Trucks
Explore →